HART VAN DE STILTE

In de bijbel wordt verteld, dat Elia - toen hij naar de woestijn was ontkomen voor de vorst die hem van het leven wilde beroven - daar een Godservaring had: God - zo vertelt het verhaal - was niet in het vuur, niet in de storm, maar in de stilte daarna. Vertalers zijn het niet eens over de aard van die stilte. Volgens sommige vertalers gaat het om een vredige stilte na de storm; volgens anderen om de gruwelijke stilte die een verwoestende storm kan achterlaten. Hoe dat ook zij: vaak is stilte ervaren als een moment waarin God zich laat vinden. Het volgende gedicht getuigt daarvan:
                          
                           Hart van de stilte
                           ben jij,
                           licht in de ogen
                           van mensen
                           en dieren,
                           adem van planten, licht van mijn licht
                           licht dat mijn schaduw draagt
                           ook als ik het niet zie
                          
                           jij die in de stilte
                           zwijgt
                           fluistert
                           spreekt
                           mij brengt bij mijn diepste naam
                           jij die in de stilte
                           alle leven omvat
                           en liefde wil
                          
                           dat mijn leven
                           jou mag eerbiedigen
                           in alles jouw adem mag voelen
                           vol eerbied mag zijn.
                          
                           (L. Marijnissen)


Naar de volgende pagina

Reactie? Zend een E-mail

Meer weten over deze website?
Ga terug naar de TITELPAGINA
of naar de INHOUD


© "KERKWINKEL PNEUMATIKOON" 2013