WAAR HEMEL EN AARDE ELKAAR RAKEN

Men zegt wel dat er plaatsen zijn waar hemel en aarde elkaar raken: plaatsen waar een mens iets ervaart dat 'niet van deze wereld is'. Volgens Origenes is de hemel daar, waar God zich laat zien. Veel poëzie heeft betrekking op dergelijke ervaringen. Een niet zelden gehoorde vraag is waar je God zou kunnen vinden. Het volgende gedicht gaat over God vinden in jezelf:


                           Ik meende ook: de Godheid woonde verre,
                           In enen troon,hoog boven maan en sterre,
                           En heften menigmaal mijn oog
                           Met diep verzuchten naar omhoog...
                          
                           Maar toen gij u beliefde te openbaren,
                           Toen zag ik niets van boven nedervaren,
                           Maar in den grond van mijn gemoed,
                           Daar werd het liefelijk en zoet.
                          
                           Daar kwaamt gij uit der diepren uitwaarts dringen
                           En als een bron mijn dorstig hert bespringen,
                           Zodat ik u, o God bevond
                           Te zijn den Grond van mijnen grond.
                          
                           Jan LuykenNaar de volgende pagina

Reactie? Zend een E-mail

Meer weten over deze website?
Ga terug naar de TITELPAGINA
of naar de INHOUD


© "KERKWINKEL PNEUMATIKOON" 2013