SIMEON STYLITES (Simeon de pilaarheilige)Welke bronnen van kracht en wijsheid zouden er verborgen liggen in een leven in eenzaamheid? Waar is een mens toe in staat? Hoe komt iemand ertoe om zich zo radicaal te distantiëren van de wereld van alledag?

Ook deze Simeon groeide op als herdersjongen. Dwalend met je kudden vorm je een lemma: de goede herder brengt zijn dieren naar grazige weiden. Het herinnert aan het pastoraat: "Ben ik mijn broeders hoeder?", vraag Kaïn aan God, wanneer God hem vraagt waar zijn broer is. Ja: ik ben geroepen om mijn broeders hoeder te zijn. We moeten elkaar bewaren en wegen wijzen naar tijden en plaatsen waar het leven goed is. We dienen het als een voorrecht te zien, als we 'Jezus bij iemand kunnen achterlaten'. Een uitdrukking die wellicht wat toelichting nodig heeft. Er wordt wel gezegd dat de goden soms in cognito aan mensen in nood verschijnen. Binnen de Christelijke traditie is dat veelvuldig betrokken op Jezus, die - zoals in het verhaal van de Emmaüsgangers - een eindweegs met deze pelgrims meeliep zonder dat zij wisten wie hij was. Pas achteraf ging hen een licht op en beseften ze dat hij het was geweest die met hen de ogen had geopend.

Wat is er nodig om voor de ander een gids, een herder te zijn? Een teruggetrokken leven? Stilte? Er gebeurt altijd heel veel wat mijn aandacht vraagt. Maar ik moet tijd maken om het allemaal te overwegen; te luisteren naar de Stem in het gebeuren. Als ik die volg leef ik met aandacht, voorbeeldig - ook voor de ander.Naar de volgende ikoonmeditatie

Reactie? Zend een E-mail

Terug naar de inhoud

Meer weten over deze website: ga terug naar de TITELPAGINA


© "Ikonenatelier Bornholm" 2013